Privacy verklaring persoonsgegevens

 

Interconnection BV
, handelend onder de naam: Interconnextion en Interconnection

Postadres: 
Postbus 95280
, 1090HG Amsterdam

Cessnalaan 1, 
1119NJ Schiphol-Rijk

Telefoonnummer: (+31) 020 700 9290


Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur CET


eMail: info@interconnection.nl

KvK: 27348538


Interconnection B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Wet bescherming Persoonsgegevens). 

Uw gegevens worden slechts verzameld met als doel om uitvoering te geven aan de door u met ons gesloten overeenkomst. Interconnection B.V. verzekert u dat deze persoonlijke gegevens slechts worden gebruikt ten behoeve van uw relatie als klant van ons bedrijf. Interconnection B.V. verkoopt, verhuurt en/of leaset uw gegevens dus niet aan andere bedrijven en stelt ook anderszins uw gegevens niet ter beschikking aan andere bedrijven. 

De door ons verzamelde gegevens worden in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.

U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in de door Interconnection B.V. opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal Interconnection B.V. redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. Interconnection B.V. behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt. Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Het meest actuele privacystatement vind u altijd op Interconnection.nl.dev.orangevalley.nl/p/privacy. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Interconnection B.V. uw gegevens beschermt.

De gegevens van de Opdrachtgever worden opgenomen in een databank van Interconnection. Interconnection is gerechtigd anonieme en demografische informatie over Opdrachtgever voor het verbeteren van de Dienst en voor marketingdoeleinden te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen. Interconnection zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal Interconnection gegevens van Opdrachtgever aan derden verstrekken. 

Interconnection maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die vaak worden aangemaakt wanneer je een website bezoekt en die opgeslagen worden in de cookie-directory van je computer. Een cookie bevat vaak een anonieme unieke code. Cookies brengen geen schade toe aan computers. Elke website kan zijn eigen cookie naar de browser van de Opdrachtgever sturen als dit door de browservoorkeuren toegestaan wordt, maar om de privacy van de Opdrachtgever te beschermen verschaft de browser websites alleen toegang tot de cookies die ze zelf naar de Opdrachtgever toegestuurd hebben en niet tot cookies die Opdrachtgever van andere sites gekregen heeft. Indien Opdrachtgever wil inzien, wil verwijderen of wil wijzigen kan dit kenbaar gemaakt worden door een mail te sturen naar: info@interconnection.nl 

Er zijn twee soorten cookies: 

Blijvende cookies blijven gedurende een bepaalde tijd op de computer van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld zes of twaalf maanden. Interconnection gebruikt blijvende cookies om informatie over website gebruik te verzamelen voor gebruik als boven beschreven. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet gebruikt worden om Opdrachtgever te identificeren. 

Sessiespecifieke cookies worden gewist wanneer Opdrachtgever de website verlaat. Interconnection maakt gebruik van sessiecookies voor de volgende doeleinden: om de informatie die gegeven wordt tijdens het gebruik van een interactieve tool op de website op te slaan; om gegevens op te slaan wanneer de Opdrachtgever ingelogd is op de site; om informatie over websitegebruik te verzamelen zoals boven beschreven staat. Informatiecookies over websitegebruik bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet gebruikt worden om te identificeren.

Testimonials

@ANWB: Middels zakelijke voicemail communicatie op de website van de ANWB kan je jezelf aanmelden voor gratis up-to-date verkeersinformatie. Hiermee ontvang je automatisch een gesproken bericht in je voicemailbox. 

@Legpuzzels: De online webwinkel van Legpuzzels.nl heeft veel te maken met online credit card betalingen dankzij de Anti Creditcard fraude mogelijkheden van Interconnection worden veel complicaties ingedekt.

@YourGift: YourGift Cards is de enige echte cadeaucard van  Nederland en te besteden bij duizenden acceptatiepunten. Dit bedrijf is een van de vele klanten die gebruik maakt van een betaalde 0900 nummer verkregen bij Interconnection.

@PrepaidUnion: Bij Prepaid Union zijn ze maar al tevreden met hun mooie zakelijke netnummer. Dit nummer is gekoppeld aan een IVR keuzemenu; buiten kantoortijden is het nummer doorgeschakeld.